وقتي كودكان كم‌دقت هستند

 

تمركز بر موضوعي غير از موضوع اصلي به‌صورتي كه كودك از موضوع اصلي دور ‌شود را كمبود توجه مي‌گويند؛ به‌طور مثال اينگونه كودكان معمولا به جاي تمركز بر طول يك كلمه يا يك شكل، به‌ توالي حروف يا يك علامت غيرضروري توجه مي‌كنند.


براي بهبود رفتار توجه، همه روش‌هاي آموزشي بايستي در ارتباط با يك تكليف خاص رشد كند. اين يك اصل است كه ما توجه را تعليم نمي‌دهيم؛ توجه به برخي چيزها را تعليم مي‌دهيم.از روش‌هاي بهينه براي اصلاح كاستي‌هاي توجه توسط مربي، بازي‌كردن با كودكان است. در اين بازي‌ها از كودكان مي‌خواهيم كه وضعيت جسماني خاصي را در نظر بگيرند و در طولاني‌ترين زمان ممكن آن حالت فيزيكي را حفظ كنند. كودكي كه زمان طولاني‌تري را ‌توانست حفظ كند پيروز محسوب مي‌شود (توجه يك توانايي ساده و واحد نيست كه بتوان آن‌ را آموزش داد و بايستي آن را به ساير موقعيت‌ها نيز تعميم داد).آنچه ضروري مي‌نمايد آموزش رفتار توجه در يك فعاليت خاص است؛ مانند توجه به خواندن يا هجي‌كردن يا توجه به حركات موجود در يك ورزش يا توجه به تكاليف و يادگيري آنها.

 

 

 

راهكارهاي لازم جهت بهبود و اصلاح توجه:


1- روي توجه انتخابي محرك مربوطه كار كنيد:


توجه به اينگونه كودكان ناشي از تمركز بر طول يك كلمه و يا يك شكل به جاي تمركز بر توالي حروف و يا توجه به يك علامت غيرضروري است كه حواسشان را پرت مي‌كند.2- به كودك بگوييد كه كدام محرك مهم است:


به توالي و تركيب حروف توجه كنيد و به آنها هم بگوييد تا توجه كنند. مثلاً مي‌گوييم: «يادت باشه از اينجا شروع كن و بخون».


3- تعداد محرك‌ها و پيچيدگي آنها را كم كنيد:


مثلاً براي رياضي مي‌توانيد تعداد و تنوع مسائل رياضي را كاهش دهيد تا دشواري تكليف كمتر شود.4- افزايش درجه شدت محرك مربوطه:


صداهاي ناگهاني، حركت و رنگ محرك‌هايي هستند كه مي‌توانند براي جلب توجه بينايي كودك مورد استفاده قرار بگيرند. مثلا اگر مشكل در يادگيري حروف يك مصوت است مربي مي‌تواند حروف مصوت كوتاه را قرمزرنگ كند و سپس به مرور زمان، رنگ را از تكليف مربوطه محو كند.5- استفاده از تازگي و تنوع:


استفاده از تازگي، شگفت‌انگيز‌بودن و خنده‌داربودن و معرفي چيزهاي جديد، متفاوت يا غيرمعمول در يك موقعيت يادگيري، اغلب توجه كودك را جلب مي‌كند. تازگي همراه با محركي به كودك عرضه مي‌شود كه به‌آساني توسط او كشف شود به‌طوري‌كه شكست را تجربه نكند. يك چرتكه، شمارشگر يا رايانه كوچك دستي به‌جاي كتاب حساب، نمونه‌هايي از تازگي هستند.6- به‌كارگرفتن حس لامسه و حركت:


الف- رديابي كودك با چشم روي لغت و تكرار آن، گفتن نام لغت، سپس پاك كردن آن و استفاده از حافظه و نوشتن مجدد آن (تقويت حافظه بينايي).


ب- خواندن و نوشتن لغات با استفاده از حافظه. اگر كودك به اين مرحله نرسيد مرحله اول را آن‌قدر تكرار كند تا به اين مرحله برسد.


ج- تكرار لغت چاپي از يك لغت به چند لغت به‌طوري كه كودك، خودش آن لغت را بنويسد و بدون نگاه كردن به مدل اصلي آن‌ را پيدا كند.


د- تعليم لغات، ايجاد و تكامل يك خزانه لغت، خواندن و درك و فهم معني گروه‌هاي لغات هنگام خواندن هر متن جديد، از ويژگي‌هاي اين مرحله است.7- موارد را در دسته‌هاي مشترك ارائه دهيد:


(كلمات هم‌خانواده، ارائه مجموعه‌هاي مشترك مثلاً حروف صدادار)8- استفاده از تجارب معنادار قبلي:


بيان احساسات، انگيزه‌ها و اهداف در قالب داستان. اين همانند‌سازي با ويژگي‌هاي داستان باعث افزايش توجه و علاقه به آن تكليف ادبي مي‌شود.

 

 

وقتي كودكان كم‌دقت هستند

 


9- طول مدت توجه را افزايش دهيد.10- در مورد آنچه بايد انجام شود توضيح دقيق بدهيد:الف- مشخص كردن وسعت و حوزه كاري براي انجام تكاليف


ب- تقسيم‌كردن تكاليف به خرده‌تكاليف


اين روش، خصوصاً براي كودكاني كه در نگهداري و تداوم توجه در طول يك دوره زماني مشكل دارند مفيد است.11- از يك زمان‌سنج استفاده كنيد:


تا هنگامي‌كه كودك موفق شد در طول زمان توافق‌شده توجه خود را حفظ كند پاداش‌هاي لازم به او ارائه شود.12- زمان تكليف مورد نظر را به‌تدريج افزايش دهيد :(ازطريق تشويق و تقويت).13- تعدادي كارهاي متفرقه به كودك ارائه دهيد:


اين كار زمان مجاز براي توجه نكردن را از پيش مشخص مي‌كند و به كودك كمك مي‌كند تا موقعيت‌هاي توجهي را از بي‌توجهي تشخيص دهد و بر همين مبنا مي‌توان كودك را به‌دليل انجام كارهاي فهرست‌شده تشويق كرد.14- افزايش طول مدت توجه را تقويت كنيد:


معلم مي‌تواند منحني مدت زماني را كه كودك قادر به حفظ توجه خويش است ترسيم كند و كودك آن را مشاهده و تثبيت كند.15- انعطاف‌پذيري تغييرات توجهي كنترل‌شده را افزايش دهيد:


مثلاً معلم در عين‌‌حال كه مشغول صحبت كردن در كلاس است توجه دانش‌آموزان به مسئله‌اي را كه روي تخته نوشته‌ شده جلب مي‌كند و توجه از محرك شنوايي به بينايي تغيير مي‌يابد.16- مدت‌زماني را براي تغييرات توجهي در نظر بگيريد:

كودكان را بايد به‌خاطر جابه‌جايي سريع توجه از يك حركت به حركتي ديگر تقويت كرد.17- در يك زمان واحد فقط از يك كانال حسي درخواست‌هايي داشته باشيد؛


مثلاً وقتي معلم صحبت مي‌كند، به كانال شنوايي كودك نياز است؛ چنانچه معلم بخواهد كودك به چيزهايي كه او مي‌گويد گوش كند بايد از استفاده از هر هدف ديگري كه نياز به استفاده همزمان از كانال‌هاي بينايي و شنوايي كودك داشته باشد خودداري كند.18- مدت زمان لازم براي تغييرات توجهي را كاهش دهيد:


كودكان ياد بگيرند سرعت انعطاف‌پذيري تغييرات توجهي خويش را از يك محرك به محرك ديگر افزايش دهند.

 

 

 راهبردهاي اضافي براي بهبود توجه:1- به كودك در موقعيت انفرادي آموزش دهيد.2- دروس را در حد ظرفيت تميزدهندگي كودك نگه‌داريد و از روش شرطي‌سازي استفاده كنيد.

 

تقويت و تعميم محرك را تا جايي‌كه ظرفيت دارد افزايش داده و پس از آن كودك را در همان حالت نگه‌داريد زيرا افزايش بيشتر شرطي‌سازي باعث حواس‌پرتي كودك مي‌شود.


پاولوف اين آزمايش را روي پسربچه‌اي 11ساله‌ انجام داد و پسربچه شرطي شده بود كه به يك زمان‌سنج آونگي كه در دقيقه 140بار ضربه مي‌زد پاسخ دهد. او به زمان‌سنجي كه در هر دقيقه 90بار ضربه مي‌زد پاسخ نمي‌داد. سپس 90 ضربه به 100ضربه در دقيقه افزايش يافت و به‌تدريج به 140ضربه رسيد. پسربچه به 90 تا 120 ضربه، پاسخ‌هاي صحيح مي‌داد. اما در اين نقطه يعني 120ضربه قوه تميزدهندگي پسربچه مختل شد و واكنش‌هاي منفي نشان داده و به‌شدت آشفته و حواس‌پرت مي‌شد.

 


3- موفقيت كودك را افزايش دهيد:

 

اگر كراراً به كودكان تكاليف دشواري داده شود كه نتوانند آنها را انجام دهند توجه به محرك مربوطه را متوقف مي‌كنند و ناكامي مكرر، انتظار شكست را در كودك به‌وجود مي‌آورد. مي‌توان با ارائه تكاليفي كه براي كودك موفقيت‌هايي را به‌بار مي‌آورد و با قراردادن تكاليف آسان در ميان تكاليف مشكل از ايجاد احساس شكست در كودك جلوگيري كرد.4- توجه به محرك‌هاي مربوطه را تقويت كنيد: چنانچه معلم از كودك بخواهد به محرك‌هاي مربوطه پاسخ دهد اين احتمال قوي وجود دارد كه به محركي پاسخ دهد كه به‌دنبال آن تقويت وجود دارد. تقويت مي‌تواند از طريق عبارات كلامي، دادن ستاره‌ و ژتون‌هاي رنگي باعث حس‌ موفقيت در كودك شود.5- تكنيك‌هاي خودنظارتي را تعليم دهيد:

الف) كودك و معلم تصميم بگيرند كه چه نوع رفتار توجهي بايد رشد داده شود.ب) به كودك آموزش دهيد هنگامي كه به محرك خاصي توجه نمي‌كند آن را بازبيني كرده و يادداشت كند.ج) توافق بر يك تقويت‌كننده كه مي‌تواند براي پاداش رفتار توجه مفيد باشد (با استفاده از نوار ضبط‌صوت و سپس با استفاده از خودتمجيدي).

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : booof |
چه زمانی جراحی بینی می کنید؟ اگر شما از شکل، اندازه یا زاویه بینی خود ناراضی هست. اگر بینی شما بیش از حد بزرگ است، خیلی کوچک است و یا متناسب با بقیه چهره شما نیست. اگر مشکلات تنفسی ناشی از بی نظمی در داخل بینی شما وجود دارد. اگر قوز بینی یا نوک بینی افتاده داشته باشید، بیش از حد بلند و یا پهن است.

 

نکاتی که باید در نظر بگیرید. نکات مثبت: شکل، زاویه و اندازه بینی شما بهبود می یابد. مشکلات ساختاری که تنفس را محدود می کنند و باعث تراکم می شوند، می توانند اصلاح شوند. رینوپلاستی می تواند تأثیر قابل توجهی در تصور از خود و اعتماد به نفس شما داشته باشد. نکات منفی: بسته به نوع جراحی، ممکن است در زیر بینی شما جای زخم جراحی ایجاد کند. ممکن است مشکلات پوستی یا خرابی بافت پوست مرتبط با استفاده از مواد پیوندی داشته باشید. نیاز به زمان دارد تا چهره جدید شما به خوبی نمایان شود.

 

اینها سه جنبه مزایا و معایب برای جراحی بینی است. اگر می خواهید بر روی آنچه منحصر به شما است تمرکز کنید، لطفا با جراح زیبایی خود تماس بگیرید.

 

آیا شما نامزد خوبی برای جراحی بینی هستید؟

مواردی که در زیر است، می توانید شما را کاندیدای رینوپلاستی کند:

بینی شما خیلی بزرگ یا خیلی کوچک است. بینی شما متناسب با بقیه چهره شما به نظر نمی آید. بینی شما کج، بد شکل و یا بدون هماهنگی است. شما در معرض انسداد بینی هستید و دچار تنگی نفس می شوید. شما نقص مادرزادی دارید که دوست دارید بهبود یابد. می خواهید ظاهر بینی خود را بهبود ببخشید؛ ولی تغییر کامل نمی خواهید.

اگر شما در بهداشت عمومی خوب هستید، نگرش مثبت و انتظارات واقع بینانه داشته باشید، به احتمال زیاد، یک نامزد مناسب برای این روش هستید.

بهترین جراح بینی تهران

رینوپلاستی می تواند بینی را تغییر دهد، رگ ها را از بین ببرد، گوشه ها را بهبود بخشد و نوک بزرگ آن را کوچک کند.

پس از تورم ناشی از رینوپلاستی، بینی شما بهتر از سایر اعضای صورت شما خواهد شد.

 

سوالاتی که قبل از جراحی بینی باید از پزشک خود بپرسید!

فهرستی کلی از سوالاتی که باید از جراح بینی در مورد پیش زمینه خود بپرسید، آماده کنید. برای کسب اطلاعات در مورد ایمنی عمل بینی و برنامه ریزی روش خود، به سایت دکتر وقردوست مراجعه کنید.

در این جا به شما کمک می کنیم سؤالات خود را طراحی کنید:

تصمیم گیری آگاهانه و هوشمندانه در مورد روش مورد نظر خود.

مطمین شوید که بهترین جراج بینی تهران برای عمل شما وجود دارد.

مشاوره اولیه خود را به عنوان پاداش استفاده کنید.

درک گزینه های خود، نتایج بالقوه و خطرات آن.

جراحی بینی

مهم است که شما در عمل بینی خود فعالانه عمل کنید. بنابراین لطفا از این لیست سوالات، به عنوان نقطه شروع برای مشاوره اولیه خود استفاده کنید.

من یک کاندیدای خوب برای رینوپلاستی هستم؟

آیا نتایج مورد نظر من منطقی و واقعی است؟

آیا می توان با استفاده از عکس، نتایج بعد از عمل بینی را از قبل ببینم؟

آیا من هر گونه زخم قابل مشاهده را دارم؟ زخم های من کجاست؟

چه نوع بیهوشی برای من توصیه می کنید؟

هزینه های مربوط به جراحی من چقدر است؟

برای دستیابی به بهترین نتایج از من چه انتظاری دارید؟

چه مدت برای دوره بهبودی می توانم انتظار داشته باشم؟ و چه زمانی می توانم فعالیت های عادی را از سر بگیرم؟

خطرات و عوارض مربوط به روش من چیست؟

چگونه عوارض جراحی بینی درمان می شود؟

اگر نتیجه عمل بینی من اهدافی را که توافق کرده ایم برآورده نکند، گزینه های من چیست؟ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : booof |

روز جشن عروسی  یکی از مهمترین روزهای زندگی زوج ها می باشد و ثبت این روز بسیار اهمیت دارد ، جشن ازدواج در کشورها و در آیین ها به شکل های مختلفی انجام می شود و طی آن آغاز یک ازدواج و زندگی مشترک یک زوج جشن گرفته خواهد شد .

موارد بسیار فراوانی در زمینه برگزاری موفق یک جشن عروسی  وجود دارد که بایستی زوج های جوان از آن ها اطلاع داشته باشند مواردی همچون تشریفات عروسی و خدمات مجالس عروسی و همچنین مواردی که عروس و داماد بایستی انجام دهند شب به یادماندنی برای خود و مهمان ها رقم بزنند.

آتلیه عروسی جزء مهمترین موارد عروسی می باشد که اغلب زوج های جوان با اطلاعات اندک به سمت آتلیه داران می روند برای کسب اطلاعات فراوان در این زمینه مجله جشن عروسی اطلاعات بسیار مفیدی را برای زوج های جوان در نظر گرفته است تا با اطلاعات کامل بتوانند تصاویر جشن خود را به بهترین آتلیه داران بسپارند.

آرایشگاه عروس نیز  از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است  در تمام مدت جشن عروسی، خانواده های عروس و داماد و مهمانان توجه خاصی به آرایش و چهره عروس خانم دارند. انتخاب نا صحیح آرایش عروس خانم ممکن است موقع عکاسی و یا فیلمبرداری باعث شود تصاویر و فیلم های ضبط شده چندان زیبا و ماندگار نباشد و این امر موجب پشیمانی عروس خانم خواهد شد.

تالار و باغ عروسی  نیز یکی از مهمترین موارد جشن ازدواج می باشد همانطور که می دانید بیشتر عروسی ها امروزه در تالار پذیرایی و یا باغ عروسی برگزار می گردد تا ضمن داشتن فضایی بزرگ و مناسب، پذیرایی از مهمانان هم با برنامه و بهتر صورت بپذیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مجله جشن عروسی به آدرس jashne-aroosi.com  مراجعه نمایید

طراحی سایت و سئو توسط وب سایت سهادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : booof |
جراحی زیبایی سینه و ماستوپکسی

لیفت کردن سینه برای سینه های نامنظم و کوچک کردن سینه، کاهش حجم سینه و نوک سینه ها و رسیدن به آرئول ها (ناحیه تیره تر اطراف نوک پستان)، جوان سازی شکل ظاهری و بالا بردن سینه ها است. اگر حجم بیش از حد کم یا زیاد سینه وجود داشته باشد، ممکن است افزایش سینه یا کاهش سینه نیز توصیه شود. هر سال، هزاران زن تحت عمل جراحی بالا بردن سینه قرار می گیرند، هیچ مشکلی عمده ای ندارند و با دیدن نتایج راضی می شوند.

  

چه زمانی نیاز به جراحی سینه است؟

بارداری، پرستاری، سنگینی، افزایش یا از دست دادن وزن، پیری طبیعی و وراثت بر روی شکل سینه های شما تاثیر می گذارند و در نتیجه آویزان می شوند.

اگر جراح شما فکر می کند که ایمپلنت های سینه، به تنهایی برای رسیدن به فرم و شکل مورد نظر شما بعید باشد.

اگر بافت اطراف نوک سینه یا آرئول کشیدگی داشته باشد.

 

نکاتی که باید به آنها دقت کنید. نکات مثبت: شکل، طرح و تقارن سینه ها را بهبود می بخشید. ظاهر سینه های شما جوان تر خواهد شد. ظاهر بهتری در لباس ها به وجود می آید و احساس اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت.

 

نکات منفی: ممکن است به دلیل سنگینی و پیری، اثرات یک جراحی سینه به مرور زمان کاهش یابد. پس از پروتز سینه باید ناحیه زخم جراحی با سینه بند یا لباس شنا پوشاند. حاملگی بعدی ممکن است نتایج جراحی سینه شما را به خطر بیندازد.

 

اینها سه جنبه مثبت و منفی است که با توجه به بزرگ کردن سینه باید مورد توجه قرار گیرد. اگر می خواهید بر روی آنچه منحصر به شما است تمرکز کنید، لطفا با بهترین جراح پروتز سینه تماس بگیرید.

 

آیا شما یک کاندیدای خوب برای پروتز سینه هستید؟

اگر در مورد افتادگی سینه های خود بسیار ناراضی هستید، باید بدانید که چه جراحی می توان انجام داد. اگر جراح شما پیشنهاد می دهد ترکیب سینه را افزایش یا کاهش دهد، یا سینه ها را بالا بکشد (لیف کند) تعجب نکنید؛ برای رسیدن به اهداف شما ممکن است لازم باشد که اقدامات جانبی انجام شود.

 

مواردی که در زیر آورده شده، ممکن است دلایل نیاز به لیفت کردن سینه شما باشد: سینه هایی که کشیده، اما در اندازه مناسب هستند. سینه هایی که استحکام یا سفتی ندارند. نوک سینه ها و آرئول ها که به سمت پایین افتاده، به خصوص اگر در زیر پستان قرار دارند. سینه هایی که با یکدیگر متفاوتند؛ یک پستان ممکن است سفتی و شکل خوبی داشته باشد، در حالی که دیگری اینگونه نیست. سینه هایی که اندازه متفاوتی دارند. سینه های نسبتا کوچک. سینه های بزرگ و سنگین را می توان بالا کشید، اما نتایج ممکن است مانند بالا کشیدن سینه کوچک نباشد. در طولانی مدت، ممکن است افتادگی هایی در نتیجه جراحی به وجود بیاید. پس از بارداری و شیردهی، اگر قصد دارید مجددا بچه دار شوید، بهتر است جراحی را به تعویق بیاندازید. بارداری و شیردهی مجدد، ممکن است باعث بزرگ شدن و کاهش حجم داخل آن شود. این موضوع نتایج جراحی سینه را از بین می برد.


اگر شما در بهداشت عمومی خوب هستید، نگرش مثبت و انتظارات واقع بینانه داشته باشید، به احتمال زیاد، یک نامزد مناسب برای این روش هستید.

لیفت کردن سینه ممکن است باعث افزایش شلی و افتادگی شود. در عین حال باعث بهبود شکل، کیفیت و افزایش اعتماد به نفس شما نیز می شود.

 

مدت زمان باقی ماندن لیفت کردن سینه چقدر است؟

اگر یک لیفت کردن سینه درست انجام شود، سینه هایتان نباید طی دهه ها به افتادگی قبل از عمل خود بازگردند. این امر با فرض این است که نوسان وزن قابل توجهی نداشته باشید و یا باردار نشوید. ممکن است برخی از تغییرات رخ دهد، اما وضعیت و جای نوک سینه جدید باید باقی بماند. از جراح خود درباره تکنیک هایی که باید استفاده کنید، سوال بپرسید. به طور معمول، جراحان زیبایی تنها به یک تکنیک بالا بردن پوستی تکیه نمی کنند؛ آنها کل بافت سینه را ترمیم می کنند و یک بالا بردن بلندمدت ایجاد می کنند.

 

ارتباط با جراح سینه خود را حفظ کنید

برای ایمنی و همچنین نتیجه درست از زیبایی و سلامت، مهم است که به مطب جراح پلاستیک خود برای ارزیابی و پیگیری در زمان های تجویزی و هر زمان که شما متوجه تغییرات مهم شدید، مراجعه کنید. در صورت سوال یا نگرانی، دریغ نکنید با جراح خود تماس بگیرید.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : booof |

 

 

نکاتی درباره پوست کردن مواد غذایی؟

 

 

پوست کردن بعضی از مواد غذایی مشکل است ، برای رهایی از این مشکل راه حل های ساده ای وجود دارد ...

 


1.اگر می‌خواهید پوست ماهی یا مرغ را براحتی جدا کنید ابتدا نوک انگشتان خود را در نمک فرو ببرید ...

 


2.برای آنکه پیاز چشمانتان را نسوزاند آن را 10 دقیقه در فریزر قرار دهید ... خوردن آدامس در هنگام پاک کردن و یا رنده کردن پیاز از سوزش چشمانتان جلوگیری می‌کند ... راه حل دیگری که مثمر ثمر است ایستادن جلو گاز با هود روشن است .

 


3.برای پوست کندن گوجه فرنگی ابتدا آن را درون یک کاسه آب داغ قرار دهید سپس براحتی پوست آن را جدا کنید ...

 

 

4.برای پوست کردن سبزیجات و میوه های پژمرده و چروک بهتر است آنها را مدتی در آب قرار دهید بعد پوست بکنید.

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : booof |

 

 

طریقه نگهداری موادغذایی در یخچال

 

 

سرد كردن و انجماد یكی از متداول ترین روش‌های نگهداری مواد غذایی است كه موجب طولانی شدن زمان ماندگاری آنها می‌شود. استفاده از یخچال برای نگهداری برخی مواد غذایی فاسد شدنی مانند گوشت، مرغ، ماهی و لبنیات، ضروری است. همچنین یخچال به تازه ماندن بعضی مواد غذایی مانند سبزی و میوه خام و ایجاد طعم دلنشین و خنك در نوشیدنی‌ها كمك می‌كند.

 


حداكثر زمان ماندگاری مواد غذایی فاسد شدنی و نیز بسیاری از میوه‌ها و سبزی‌ها در صفر درجه سانتیگراد دو هفته، در5 درجه سانتیگراد یك هفته و در درجه حرارت اتاق (22 درجه سانتیگراد) چند ساعت است.

 

 


غذای سرد سالم تر است

 


با تغییر شیوه زندگی، نیاز ما به یخچال بیشتر شده است. به دفعات كمتری خرید می‌كنیم، ولی هر بار میزان بیشتری مواد غذایی می‌خریم. در نتیجه مواد غذایی بیشتری را برای مدت طولانی تر در یخچال نگهداری می‌كنیم.

 

 


چند نكته مهم:

 


- دمای سردترین قسمت یخچال را بین صفر تا پنج درجه سانتیگراد نگه دارید.

 


-
پس از باز كردن در قوطی كنسرو ، محتویات آن را در ظرفی خالی كنید و روی آن را بپوشانید. در غیر این - صورت ممكن است قوطی، غذا را آلوده كند.

 


- غذایی را كه تاریخ مصرف آن گذشته است، دور بریزید. بر چسب مواد غذایی را در ارتباط با درجه حرارت محل نگهداری و زمان ماندگاری كنترل كنید.

 


- یخچال را بیش از حد پر نكنید زیرا هوای خنك، كه یخچال را سرد نگه می‌دارد، نمی تواند جریان پیدا كند.

 


-
یخچال را نزدیك اجاق گاز یا منبع حرارتی دیگر قرار ندهید.

 


- فاسد شدنی ترین غذاها را در سردترین قسمت یخچال بگذارید.

 


حال قسمت‌های مختلف یك یخچال و مواد غذایی را كه در آن قسمت‌ها بایستی نگهداری شوند ، برایتان بازگو می‌كنیم.

 

 

طریقه نگهداری مواد غذایی در یخچال

 


سردترین قسمت (0 تا 5 درجه سانتیگراد)

 


در این قسمت غذاهایی را قرار دهید كه باید سالم نگه داشته شوند. روی مواد غذایی خام را بپوشانید یا آنها را بسته بندی كنید. مواد غذایی كه باید در این قسممت نگهداری شوند شامل :

 


- غذاهای پخته ی سرد مانند غذاهای آماده مصرف، انواع پیراشكی، مرغ آماده مصرف

 


- شیر، ماست و پنیر تازه

 


- انواع گوشت پخته ، سوسیس و كالباس

 


- سالادهای آماده مانند سالاد سیب زمینی و الویه

 


- غذاهای خانگی مانند انواع خورش و آبگوشت

 


- شیرینی خامه ای

 


گوشت، مرغ و ماهی تمیز شده را همیشه در سردترین قسمت یخچال و حتماً در ظروف در بسته نگه دارید و آنها را هر چه سریع تر مصرف كنید و برای مدت طولانی تر در فریزر نگه داری كنید.

 

 

طریقه نگهداری مواد غذایی در یخچال

 


قسمت‌های خنك

 


در این قسمت مواد غذایی را كه بهتر است خنك نگه داشته شوند تا برای مدت بیشتری تازه بمانند، بگذارید، مانند:

 


- آب میوه و پنیر سفت مانند پنیر پیتزا

 


- ظروف و شیشه‌های باز شده سس سالاد ، سس گوجه فرنگی و مربا كه بر چسب " در یخچال نگه داری شود" داشته باشند.

 

 

- كره، مارگارین روغن‌های خوراكی

 


- تخم مرغ

 


در صورت وجود قسمت‌های مجزای مخصوص (جای كره و تخم مرغ) می‌توان از آنها استفاده كرد. تخم مرغ پس از خرید باید در یخچال نگه داری شود. در صورتی كه روی بسته توصیه‌هایی شده است، به آنها عمل كنید.

 

 

طریقه نگهداری مواد غذایی در یخچال

 


جا میوه ای

 


این قسمت گرم ترین منطقه یخچال است.

 


سبزی، میوه و مواد اولیه سالاد ماند كاهوی خرد نشده، گوجه فرنگی، تربچه را در این قسمت می‌توانید نگه دارید.

 


بعضی از میوه‌ها و سبزی‌ها مانند موز، لیمو و گوجه فرنگی را بهتر است در دمای بالاتر از 10 درجه سانتیگراد نگه دارید تا كیفیت آن‌ها به خوبی حفظ شود.

 

 

 

یخچال را بیش از حد پر نكنید

 


- بر خلاف فریزر كه در صورت پر بودن بهتر كار می‌كند، یخچال نباید بیش از حد پر شود. پر بودن بیش از حد یخچال، باعث توقف جریان هوای خنك (كه غذا را سرد نگه می‌دارد) می‌شود.

 


- وقتی زیاد خرید می‌كنید، مجبور می‌شوید به زور آنها را در یخچال جا دهید. سعی كنید نوشیدنی‌هایی را كه برای مصرف فوری احتیاج دارید، در یخچال بگذارید و پس از مصرف به تدریج جایگزین كنید كه این نوشیدنی‌ها شامل : نوشابه‌های گازدار مثل كولا ، آب میوه پاكتی ، ماء الشعیر و آب معدنی است.

 


- بسیاری از ظروف و شیشه‌های مربا، سس و غیره را فقط پس از باز كردن در آن‌ها، باید در یخچال نگهداری كرد.

 


- لازم نیست برای سالم ماندن نوشابه آن را در یخچال نگه دارید. نوشابه سرد فقط طعم بهتری دارد.

 

 

طریقه نگهداری مواد غذایی در یخچال

 


آیا سردترین قسمت یخچال به اندازه كافی سرد است؟

 


برای فهمیدن این موضوع به دماسنج یخچال نیاز دارید.

 


- دماسنج مناسب یخچال را انتخاب كنید.

 


- دماسنج یخچال را كه قیمت چندانی ندارد، می‌توان از فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره ای، فروشگاه‌های لوازم خانگی و برخی كارخانه‌های سازنده یخچال خریداری كرد. نوعی را انتخاب كنید كه خواندن آن راحت باشد.

 


- از دماسنج جیوه ای استفاده نكنید كه ممكن است بشكند و مواد غذایی را آلوده كند.

 


- دمای سردترین قسمت یخچال را به صفر تا پنج درجه سانتیگراد برسانید. برای این كار لازم نیست یخچال را خالی كنید. سپس كارهای زیر را به ترتیب انجام دهید:

 


1- دماسنج را در سردترین قست یخچال قرار دهید، جایی كه به محض باز كردن در یخچال بتوانید آن را بخوانید.

 


2- در یخچال را ببندید و چند ساعت (ترجیحاً شب تا صبح) آن را باز نكنید تا دمای آن ثابت بماند.

 


3- بدون برداشتن دماسنج دما را بخوانید. اگر بین صفر تا پنج درجه سانتیگراد نبود درجه ترموستات یخچال را تنظیم كنید. سپس مرحله 2 را تكرار كنید و دوباره دما را بخوانید.

 

 

4- اگر دمای یخچال هنوز به میزان مطلوب نرسیده است ، ترموستات یخچال را دوباره تنظیم كنید.

 

 

- فراموش نكنید كه بین هر بار تنظیم ترموستات یخچال و خواندن دما باید چند ساعت فاصله باشد.

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : booof |

 

 

 

اخبار سیاسی

 

قطعی شدن همکاری ایران و پاکستان در زمینه خط لوله صلح،اخبار خوش توافقات سفر رئیس جمهور به سوریه، زمان سفر رئیس جمهور برزیل به تهران،شرط ایران برای تبادل سوخت،محورهای نامه ایران به آژانس،موضع گیری درباره انجام ترور مقام حماس با گذرنامه اروپایی از جمله مهمترین محورهای نشست این هفته سخنگوی وزارت امور خارجه با خبرنگاران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با موضوع سفر رئیس جمهور به سوریه که قرار است اواخر هفته جاری صورت گیرد اظهار داشت: دکتر احمدی نژاد روز پنجشنبه به منظور توسعه روابط دو جانبه ایران و سوریه عازم دمشق خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفت: ما موقعیت بسیار ممتازی در منطقه داریم و جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری ها جایگاه بسیار مهمی دارد. بر همین اساس رایزنی مستمر با کشورهای مختلف در دستور کار ایران قرار دارد.

● ایران محبوبترین کشور نزد ملت های دنیاست

مهمانپرست در پاسخ به سئوال خبرنگاری که آیا این سفر و نیز سفر وزرای دفاع و کشور به قطر با تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی ارتباطی دارد، خاطر نشان کرد: این سفرها نشاندهنده عمق دوستی و صمیمت و نیز همکاری ها و برنامه ریزی ها برای رشد منطقه است. البته صهیونیست ها برای ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی سعی می کنند نگرانی هایی ایجاد کنند و خطر فرضی را به جای خود معرفی کنند تا مردم از خطر خودشان منحرف شوند اما مردم ما و نیز ملت های منطقه بسیار آگاه هستند.

وی تاکید کرد: کشور ما محبوبترین کشورها نزد ملت ها و افکار عمومی دنیاست و رژیم صهیونیستی نیز روز به روز رسوا تر می شود.

● کاکاوند بیگناه است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با کارشکنی فرانسه در آزاد کردن کاکاوند تبعه ایرانی زندانی در این کشور، بیان داشت: اتباع ایرانی با طراحی هایی که از قبل انجام می شود توسط آمریکایی ها ربوده می شوند و این کشور برای اتباع ما دام می گذارد و به تجار ما اتهاماتی را وارد می کند و این روند کار درستی نیست و غیر اخلاقی به شمار می رود بارها تذکر داده ایم که آمریکا نسبت به عملکرد خود در این رابطه تجدید نظر کند چون با این روش ها نمی توان به ملت ایران فشار آورد انتظارما از کشورهای ثالث این است که تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نگیرند.

مهمانپرست با بیان اینکه کاکاوند تاجر ایرانی است که بیگناهی او محرز است، گفت: انتظارمان این است که فرانسه هر چه سریعتر برای آزادی وی اقدام کند.

● تحرکات آمریکا نشانه مستاصلی

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در رابطه با سفر اخیر وزیر خارجه آمریکا به منطقه و دیدارهای او سئوال کرد که این سفرها می تواند کارشکنی در روابط ایران و عربستان باشد و مهمانپرست در پاسخ اظهار داشت: این تحرکات نشاندهنده مستاصلی برخی کشورها در به سرانجام رسیدن طراحی هایشان و توطئه های آنان است و وقتی که ناامید می شوند دست به این تحرکات می زنند.

● تناقضات در سیاست خارجی آمریکا مشهود است

مهمانپرست همچنین تاکید کرد: در سیاست خارجی آمریکا تناقضات و مشکلات متعددی دیده می شود و لابی صهیونیستی برای تحریک مقامات آمریکا نسبت به انجام اقدامات غیر قانونی فعال است.

● ریگی توسط آمریکا حمایت می شد

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالی در خصوص دستگیری سرکرده گروهک تروریستی در شرق کشور تصریح کرد: جزئیات دستگیری ریگی از سوی مقامات امنیتی به زودی اعلام خواهد شد اما نکته مهم این است که سرکرده یک گروهک تروریستی با زیر پا گذاشتن اصول انسانی دست به جنایات متعدد می زد و توسط آمریکا نیز حمایت می شد و این یک رسوایی دیگر برای کشورهای مدعی حقوق بشر است.

● ریشه تنش های امنیتی منطقه ۲۰ هزار کیلومتر دورتر

وی با اشاره به قرار داشتن نام جندالله در لیست گروهک های تروریستی کشورهای اروپایی ابراز داشت ریشه تنش های امنیتی و سیاسی منطقه از ۲۰ هزار کیلومتر دورتر هدایت می شود.

● رد قرار مبحوح با مقامات ایرانی در دبی

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پاسخ به سئوالی ادعای رسانه های غربی مبنی بر اینکه محمود المبحوح پیش از ترور قرار بوده با مقامات ایران در دبی دیدار کند را رد کرد و گفت: این موضوع صحت ندارد.

وی در این باره اضافه کرد: اینکه فردی را انتخاب کنند و ترور او توسط بالاترین مقامات رژیم نامشروع صهیونیستی تصویب شود و در دستور کار قرار بگیرد و با گذرنامه سیاسی نیز دست به این کار می زنند رسواترین اقداماتی است که حمایت غرب از رژیم نامشروع و جنایتکار صهیونیستی که سمبل تروریسم دولتی است را نشان می دهد.

● ایران از آمریکا شکایت می کند

مهمانپرست در پاسخ به یکی دیگر از سئوالات در رابطه با راهکارهای وزارت امور خارجه برای استیفای حقوق اتباع ایرانی زندانی در آمریکا تصریح کرد: غیر اخلاقی ترین روش ها توسط آمریکا در رابطه با اتباع ایرانی در پیش گرفته شده آنان از طریق ایمیل اتباع ما را برای خرید و فروش برخی اقلام تشویق می کنند و بعد می گویند این اقلام کاربرد دوگانه دارد و آنان را بازداشت می کنند و بدون رسیدگی به اتهاماتشان، آنان را زندانی می کنند و هیچ حقوق کنسولی در رابطه با آنان رعایت نمی کنند و ما توصیه می کنیم آمریکا دست از اینگونه اقدامات بردارد و ما با تمام ظرفیت های حقوقی و سیاسی به استیفای کامل حقوق شهروندان ایرانی می پردازیم و به شدت نسبت به اتباع خود حساس هستیم و در رابطه با اقدامات آمریکا نیز شکایت خواهیم کرد و اقداماتی را نیز شروع کرده ایم که برخی از این اقدامات به نتیجه رسیده است.

● اتهامات به ایران در عراق انتخاباتی است

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی در داخل عراق نسبت به دخالت ایران در امور داخلی این کشور اتهاماتی را مطرح می کنند، یادآور شد: مطالبی که اظهار می شود عمدتا مربوط به انتخابات عراق است و برخی افراد سعی می کنند ارتباط خوب عراق با کشورهای همسایه به خصوص ایران را مخدوش جلوه کنند و در آن خلل ایجاد کنند اما همه این مسائل ربط مستقیم به انتخابات عراق دارد و کسانی که نسبت به توفیق در این انتخابات نا امید هستند اتهامات بی اساس می زنند اما این رویکرد تاثیری در مردم عراق نخواهد داشت و ما برای مردم عراق آرزوی توفیق داریم.

● اورودیف در دستور کار

مهمانپرست در پاسخ به یکی از خبرنگاران که پرسید سهم ۱۰ درصدی ایران از کارخانه غنی سازی فرانسه موسوم به اورودیف به چه صورت پیگیری می شود، تاکید کرد: قراردادهای ما با برخی کشورهای غربی که برای ایران حقوقی ایجاد کرده باشد اما این کشورها زیر بار آن نروند را پیگیری می کنیم و از آن کوتاه نخواهیم آمد و از همه مجال های حقوقی برای پیگیری آن استفاده می کنیم اما اطلاع مردم دنیا ازعدم پایبندی کشورهای غربی به تعهدات نشان می دهد که علیرغم همه ادعاهای آنان ما نمی توانیم به تعهدات آنان اعتماد کنیم و مردم ما نسبت به این کشورها بی اعتماد هستند.

● کشورهای غربی نگران برنامه هسته ای ایران نباشند

وی در خصوص اظهار نگرانی وزیر خارجه ایتالیا نسبت به برنامه هسته ای ایران، گفت: کشورهای اروپایی و ایتالیا نباید در رابطه با برنامه هسته ای ایران نگران باشند چون فعالیت های ما تحت نظارت آژانس و با همکاری بازرسان آن در چارچوب اهداف انسانی و به منظور تامین نیازهای داخلی انجام شده است.

وی تبلیغات صورت گرفته در رابطه با این موضوع را اینگونه تشریح کرد که برخی کشورها در صددند با پرداختن به موضوع ایران مهمترین بندهای دیگر ان پی تی را در حاشیه قرار دهند چرا که عاری شدن جهان از سلاح هسته ای و خلاء سلاح کشورهای دارنده سلاح اتمی یکی از بندهای ان پی تی است که باید در رابطه با آن اقدام شود.

● از ان پی تی خارج نمی شویم و تعهدات بیشتر را هم نمی پذیریم

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران قصد کاهش همکاری با آژانس و یا خروج از ان پی تی را دارد، تصریح کرد: قصد نداریم از ان پی تی خارج شویم و همکاری هایمان را با آژانس ادامه می دهیم.

دستیاری ویژه وزیر خارجه ادامه داد: ضمن اینکه قصد خروج از ان پی تی را نداریم لزومی هم نداریم همکاری های خود را فراتر از چارچوب تعهدات دنبال کنیم.

● ۲ نکته خلاف در گزارش آمانو

وی با اشاره به گزارش اخیر مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی یادآور شد: در این گزارش دو نکته خلاف بین ذکر شده بود یکی اینکه ایران بدون حضور بازرسان غنی سازی ۲۰ درصدی را آغاز کرده در حالیکه با درخواستی که ایران از آژانس داشت دو نفر از بازرسان در هنگام آغاز غنی سازی ۲۰ درصدی حضور یافته بودند و در فیلم ها نیز حضور این دو مشخص است.

سخنگوی وزارت خارجه پرداختن به بحث مطالعات ادعایی را خلاف دیگر گزارش آمانو عنوان کرد و گفت: در حالیکه البرادعی در گذشته موضوع مطالعات ادعایی را با اشاره به بدون سند و مدرک بودن آن مطرح می کرد به علت بی دقتی کارشناسان آژانس و بی توجهی آمانو بحث مطالعات ادعایی به صورت اشتباهی در گزارش مدیر کل آژانس ذکر شده است.

مهمانپرست ابراز امیدواری کرد که آمانو اشتباهات خود را در گزارش اخیر اصلاح کند و گفت: سفیر ما در آژانس پیگیر این موضوع است.

● توصیه به آمانو

مهمانپرست با اشاره به بی تجربه بودن مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: امیدواریم که آمانو با گذر زمان و کسب تجربیات بیشتر در تهیه گزارش های خود با دقت بیشتر عمل کند.

● ایران به آژانس نامه نوشت

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که در رابطه با نامه جدید جمهوری اسلامی ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد: طی نامه ای که به آژانس ارسال کرده ایم مجددا آمادگی کشورمان برای همکاری با آژانس به منظور تامین نیازهای سوخت رآکتور تهران نقطه نظرات خود را اعلام کرده ایم.

وی اضافه کرد: اگر شرایط ما از سوی طرف مقابل تامین شود ایران برای تبادل سوخت آمادگی دارد.

مهمانپرست ابراز امیدواری کرد که شرایط مورد نظر ایران مورد پذیرش طرف مقابل قرار گیرد گفت: اگر شرایط ایران پذیرفته شود همچنان راه تعامل و همکاری باز است.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت: ایران در نامه خود به آژانس ایرادات گزارش اخیر مدیر کل آژانس را برشمرده و خواستار اصلاح آن شده است.

● ترور مقام حماس باعث شرمندگی اروپایی هاست

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر که با اشاره به ترور یکی از مقامات حماس در دبی با استفاده از گذرنامه های اروپایی صورت گرفته، تصریح کرد: ترور اخیر در دبی رسوایی رژیم صهیونیستی در انجام ترورها آن هم به شکل دولتی و نیز رسوایی برای کشورهای اروپایی بود که بر خلاف مقررات کنوانسیون وین با استفاده از گذرنامه های سیاسی و دیپلماتیک همکاری مستقیم یا غیر مستقیم در انجام این ترور را نشان داده است.

مهمانپرست ادامه داد: استفاده از گذرنامه اروپایی درترور دبی باعث شرمندگی اروپایی ها است و کشورهای مدعی حقوق بشر که همواره از این ابزار برای فشار به کشورها استفاده می کنند چگونه می توانند جوابگوی ملت ها در همکاری با تروریسم دولتی آن هم از سوی رژیمی که وجودش سراسر نامشروع و به اقدامات تروریستی منوط است باشد.

● واکنش به خبر احکام سنگین برای اتباع ایران در عراق

خبرنگاری از سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران پرسید که برخی رسانه ها خبر داده اند برای تعدادی از اتباع ایرانی در کشور عراق احکام سنگین صادر شده است آیا این خبر را تایید می کنید که مهمانپرست در پاسخ تصریح کرد: متاسفانه برخی از اتباع ایرانی به خاطر شوق زیارت عتبات عالیات به صورت غیرمجاز وارد عراق می شوند و ما خواهش کردیم که مردم در چارچوب قانونی به عراق سفر کنند علاوه بر این برخی نیز به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر شده اند که در صورت نظارت بیشتر ماموران انتظامی در مرز ایران و عراق این موارد پیش نخواهد آمد.

وی ادامه داد: در چارچوب دیدارهای مستمر کنسولی و پیگیری های مستمر دائما تعدادی از ایرانیان در عراق آزاد می شوند اما در مناسبت های بعدی تعداد دیگری گرفتار می شوند.

● مبادله فقط در خاک ایران

مهمانپرست در پاسخ به سئوال خبرنگار فرانسه مبنی بر اینکه کشورهای غربی اعلام آمادگی کرده اند در کشور ثالث مبادله اورانیوم انجام شود و آیا ایران با این مبادله موافق است، گفت: ما برای مبادله آمادگی داریم هر چند مشروط کردن تامین سوخت رآکتور تهران که نیازهای انسانی و دارویی را تامین می کند به مبادله کار درستی نیست اما ایران برای تعامل سازنده آمادگی خود را برای مبادله سوخت اعلام کرده است که حتما این تبادل باید در خاک کشور باشد.

● هند پیشنهاد داشته باشد بررسی می کنیم

خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه پرسید مقامات هند اعلام کرده اند اگر پاکستان از پروژه خط لوله حذف شوند آماده همکاری برای انتقال گاز ایران به هند هستیم، نظر شما در این رابطه چیست که مهمانپرست تاکید کرد: همکاری ایران با پاکستان در پروژه خط لوله صلح قطعی شده اگر کشورهای دیگر مایل به ملحق شدن به این خط لوله هستند درخواستشان را بدهند بررسی می کنیم.

● ابراز امیدواری به توسعه مناسبات تهران - توکیو

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به ژاپن با بیان اینکه این سفر به دعوت همتای آقای لاریجانی انجام شده است، خاطر نشان کرد: ایران و ژاپن ظرفیت های متعددی برای توسعه همکاری ها دارند و با روی کار آمدن دولت جدید در ژاپن امیدواریم ظرفیت های همکاری دو کشور برای توسعه مناسبات بیشتر شود.

● محکوم کردن حملات موشکی در افغانستان

مهمانپرست در پاسخ به سئوالی حمله به مردم افغانستان توسط نیروهای ناتو را حمله به حاکمیت افغانستان عنوان و آن را به شدت محکوم کرد.

● برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در ایران

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برگزاری انتخابات پارلمانی عراق با اشاره به اینکه بیشترین اتباع عراقی خارج از این کشور در آمریکا و ایران به سر می برند، گفت: صندوق های زیادی برای اتباع عراقی مقیم ایران در انتخابات آتی پیش بینی شده و عراقیان می توانند با اطمینان خاطر و آرامش برای تعیین سرنوشت خود اقدام کنند.

● رئیس جمهور برزیل اردیبهشت در تهران

یکی از خبرنگاران با بیان اینکه رسانه ها به نقل مقامات برزیلی اعلام کرده اند رئیس جمهور این کشور ۲۵ اردیبهشت به تهران سفر خواهد کرد گفت آیا این زمان قطعی است، که سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ گفت: سفر رئیس جمهور برزیل به ایران قطعی است و با توجه به روابط خوب دو کشور میزبان هیئت خوبی از برزیل خواهیم بود و زمان انجام این سفر نیز در همین حول و حوش است.

● احمدی نژاد پنجشنبه در دمشق /خبر خوشی در راه است

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی اعلام کرد که رئیس جمهور روز پنجشنبه هفته جاری در راستای توسعه مناسبات دو جانبه به سوریه می رود و همچنین گفت: ایران و سوریه روابط استراتژیکی دارند و در این سفر توسعه همکاری های دو جانبه بررسی می شود.

مهمانپرست افزود: در سفر رئیس جمهور به دمشق توافقاتی خواهد شد که خبرهای خوش آن متعاقبا اعلام می شود و در رفت و آمدهای اتباع دو کشور تاثیر مثبت خواهد داشت.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : booof |

آیا تا این لحظه به حفظ و افزایش امنیت (شرکت – کارگاه– منزل –مغازه – و … ) فکر کرده اید ؟ دوربین مدار بسته یکی از مناسب ترین ابزارهای امنیتی دراین عصر حاضر است که با ذخیره تصاویروتمام رویدادها به مدت زمان تقریبا یکسال این مورد را برای شما فراهم میسازد که از تمام رویدادهای اتفاق افتاده ، تصاویری در نزد خود داشته باشید.

اگر تصمیم به خرید دوربین مداربسته و یا ارتقای سیستم امنیتی ساختمان خود را دارید، حتما و حتما باید در مورد آن تحقیق کنید تا بهترین انتخاب را داشته باشید . دوربین مداربسته درمحل های گوناگون کاربردهای مختلفی می تواند داشته باشد…. در مغازه ها و ارماکن عمومی برای کنترل مخفی ونامحسوص، در کارگاه ها وکارخونه ها برای کنترل خط تولید توسط مسوول بخش مربوطه ازمکانی دوربدون نیازبه حضوردر محیط مربوطه، در اماکن امنیتی برای کنترل و ضبط وقایع وتحت نظرقرارگرفتن تمام آمد و شدها به صورت غیرحضوری و در مکان های متفاوت با توجه  به نیازهای متفاوتی میتوان از این نوع سیستمها استفاده نمود.

دوربین مدار بسته دارای این قابلیت است که بصورت نامحسوس دراماکن خاص نصب شود وحفظ امنیت آنها را در دست گیرد وهمچنین قابلیت این مورد را دارند که بصورت ۲۴ ساعته وحتی درزمان هایی که نوری وجود ندارد اتفاقات رخ داده را ثبت وضبط نمایند.

سیستمهای دوربین مداربسته اکثرا به دو صورت دیجیتال و آنالوگ و یا ترکیبی ازدوسیستم مذکور بنا بر نیاز خریداران ساخته واجرا می گردد،که ما درادامه به توضیحات کاملتری میپردازیم.

خرید دوربین مدار بسته | فروش دوربین مدار بسته | دوربین مدار بسته

خرید دوربین مدار بسته | فروش دوربین مدار بسته | دوربین مدار بسته

دوربین مداربسته آنالوگ :

دوربین مداربسته آنالوگ ،جزو دوربین های قدیمی می باشد که از جهت ساخت سیستم های دیجیتالی و مدرنیته بودن، این سیستم رو به سقوط می باشد.اما به جهت آشنایی بیشترشما با این نوع دوربین ها اطلاعات بیشتری درادامه ارائه میشود.

در دوربین مداربسته ازنوع آنالوگ ومکان قرار گرفتن تصویرها ( دوربینهای صنعتی، غیرصنعتی) به آنالوگ تبدیل شده ودرکانون کنترل دوربینها همچنین به صورت آنالوگ گرفته شده و ثبت و ذخیره می گردند!

ازویژگی ها وعیوب این نوع دوربینها در مقایسه با دیگر دوربینهای مداربسته میتوان به این آیتم ها پرداخت که هیچ نوع مزیت و خصوصیتی درمقایسه با دیگر دوربین ها و سیستم های ارتقا یافته،دوربین مدار بسته ندارد و ازعیب های این نوع سیستمها میتوان بیان کرد که در ذخیره داده ها و تصاویر محدودیت دارد و هزینه های نگهداری و تعمیرات این نوع دوربین ها خیلی بالا می باشد …

تجهیزاتی که در این دوربین ها و سیستم ها به کار گرفته میشود:

* دوربین ( صنعتی – غیرصنعتی – مینیاتوری – PTZ – DOMو…)به جهت دریافت تصاویر

* دستگاه مالتی پلکسر:به جهت گردآوری چندین تصویر در یک مکان برای کنترل تصویرها برروی تی وی و یا ذخیره تصویرها

*دستگاه ویدئو:ظبط کننده به دلیل رکورد تصویرها بر روی نوارویدئویی

*کابل ( Coaxial ) به جهت ترنسفر تصاویرازسیستم به کانون کنترل

*کیبورد برای دوربین های PTZ : درزمان استفاده از این نوع دوربین ها

*یک دستگاه تلوزیون

*لوازمات ملزوم

با توجه به این مطلب که در ابتدا نیز به آن اشاره شد،این نوع دوربین مداربسته در حال حاضر منسوخ شده و مکان و کارکرد خود را به سیستم های جدید و بروز سپرده است.

 

سیستمهای دوربین مداربسته آنالوگ ودیجیتال

دوربین مداربسته آنالوگ و دیجیتال یکی از رایج ترین سیستم های مورد استفاده در بیشتر کاربری ها  می باشد. در این سیستم ها قسمتی از سیستم مذکور بصورت آنالوگ و قسمتی ازسیستم مذکور بصورت دیجیتال می باشد،که در حالت کلی از محل گرفتن تصویرها تا کنار دستگاه ضبط کننده و کنترل کننده بصورت آنالوگ است وعملیات ذخیره سازی و نگهداری و کنترل سیستمهای مذکور بصورت دیجیتالی صورت میگیرد ….

 

از رایج ترین دوربین های مذکور میتوان به کارت های DVR و سیستم های رکوردر دیجیتالی QNAP اشاره نمود که هرکدام نسبت به هم امکانات بیشتری راداراست.

DVR (Digital Video Recorder) Card

سیستم فوق الذکر به شکل یک برد الکترونیکی قابلیت نصب شدن بر روی پورت پی سی آی کامپیوترمی باشد که عملیات  change تصویرها از آنالوگ به دیجیتال و save تصویرها با فرمتهای ویدئویی را انجام میدهد.کارتهای مذکور دربازار دارای تنوع زیادی بوده و به جهت وسعت سیستمهای دوربین مداربسته از کارتهای گونگونی استفاده می گردد.

کارتهایDVR به شکل چهار کاناله، هشت کاناله، شانزده کاناله وسی و دو کاناله در بازار موجود می باشد که به جهت کانال، تعداد input های تصاویر می باشد که این کارت قابلیت گرفتن به مقدارمعلوم خط تصویرراازورودیهای خود داراست.

در موارد فوق، شفافیت تصویرهای رکورد شده ومقدار فریمهایی که ازهرتصویرمیشود دریافت کند دارای حائز اهمیت می باشد.

نرم افزارهای گوناگونی در بازار یافت میشود که توانایی این را دارند که با انواع گوناگون کارتهای DVR فعالند و تمام امکانات مورد نیاز ازیک سیستم دوربین مداربسته در داخل این نرم افزارها به کارگرفته شده است،ازجمله ترنسفر تصویرها ازطرف شبکه یا خطوط تلفن – خروجیهای دیجیتالی به منظور استفاده ازدیگر دستگاههای امنیتی– توانایی ضبط به شکل ( Motion Detection) – مپ الکترونیکی و…

خرید دوربین مدار بسته | فروش دوربین مدار بسته | دوربین مدار بسته

خرید دوربین مدار بسته | فروش دوربین مدار بسته | دوربین مدار بسته

سیستم دوربین مداربسته تمام دیجیتالی

چنین نوعی از دوربین‌ها دیگر نیازی به  تغییرتصویرها ازآنالوگ به دیجیتال راازراه کارتهای DVD R را دارا نمیباشند وبادارا بودن یک IP ونرم افزارهای مختص به خود به سادگی درپی سی ها قابل شناسایی خواهند بود.همچنین دوربین‌های غیرثابت زیرنظرشبکه احتیاجی به در دی پی ای سنجش میشوند.

این نوع دوربین‌ها مناسب برای تشخیص پلاک خودرو ونکات ریزدیگری هستند. یکی از توانایی های دیگر این نوع دوربین‌ها این است که شما قادر خواهید بود با لحاظ کردن آنها درشبکه‌های بیسیم وبا اکتیو سازی گوشی ولپ تاپ خود تصویرها را درهر موقعیت مکانی(رنجی که شبکه بیسم شما پشتیبانی میکند) مشاهده نمایید و احتیاج به هیچ نوع سیم و یا ملزومات سخت افزاری دیگری ندارید.

دوربین های ثابت صنعتی :

که دربرندها و انواع  وقیمتهای گوناگونی در بازار موجود می باشند. خیلی ازدوربینها دارای لنز نمی باشند که لنزمربوط به آن با توجه به نیاز باید دریافت ونصب میگردد.کیفیت دوربین از تعداد خطوط تصویری که میسازد مشخص می گردد. که به آن TVline گفته می شود ….

ممنون از اینکه تا اتمام این مقاله همراه ما بودید ، فروشگاه دیجی همکار یک شرکت فعال در زمینه خرید و  فروش دوربین مدار بسته پخش تجهیزات مدار بسته و سیستم های حفاظتی است. عمده محصولات ارائه شده توسط این شرکت شامل دوربین های مدار بسته آنالوگ و تحت شبکه، دستگاه های ضبط کننده تصویر، کابل تصویر و کابل شبکه، اتصالات و تجهیزات جانبی مرتبط با سیستم های حفاظتی است.

سایت دیجی همکار توسط شرکت طراحی قالب وردپرس آنلاینر طراحی و بهینه سازی شده است.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : booof |

فلزیاب‌ها انواع مختلفی دارند و برای اهداف مختلفی استفاده میشوند. اسکنر گنجینه گنج یاب نیز در دسته بندی عمومی فلزیاب ها قرار میگیرد. اما، اسکنرهای گنج نه تنها به فلزات حساس هستند و میتوانند هدف را تعیین کنند، بلکه به لطف عملکرد “شکاف” که در برخی از دستگاههای گنج یاب پیشرفته وجود دارد، میتوانند تنوع زیرخاکی را نیز تشخیص دهند.

فلزیاب ها تک سکه و هابی نیز از نظر ویژگیهای مختلف بسیار غنی هستند. این فلزیاب ها میتوانند نیازهای کاربران تازه کار و سطح متوسط را با سرعت و سازگاری برآورده کنند و بهترین تجربه را در سطح عمق پایین و متوسط ایجاد میکنند.

دستگاه فلزیاب‌ سکه یابی با اسکنرهای گنج قابل مقایسه نیستند. هر فلزیاب نقاط قوت خود را دارد. کاربر باید خواسته های خود را به خوبی تنظیم کند و فرد یا شرکت را برای ارائه پشتیبانی مورد نیاز انتخاب کند.

فلزیابهای تصویری چه فرقی با فلزیاب و طلایاب های دیگر دارند؟

دستگاه فلزیاب تصویری داده ها را جمع آوری کرده و آنها را در یک گزارش دقیق به کاربر ارائه میدهند. این فلزیاب ها تصویری سه بعدی با پشتیبانی گرافیکی ارائه میدهند و به کاربر کمک میکنند تا با دقت و دقیق به هدف برسد. این امر به طور طبیعی موجب صرف جویی زمانی میشود زیرا اطلاعاتی را به کاربر ارائه میدهد تا بتوانند تصمیم بگیرند که به حفاری عمیق نیاز دارند یا نه.

اما، حتی پیشرفته ترین فن آوری برای ارائه تصویر دقیق و سازگار از زیر خاک تنها با ارائه سیگنال، بدون هر گونه حفاری کافی نیست. چنین فناوری ای هنوز به وجود نیامده.

با این حال، دستگاه گنج یاب با استفاده از تکنولوژی پیشرفته قادر به تعیین نقاطی است که سیگنال در آنها شروع شده و به پایان رسیده است، و اینکار را بر اساس نوع و قدرت سیگنال شی فلزی انجام میدهد، و زمان و محو شدن سیگنال را از طریق برنامه‌ی الگوریتمهای پیشرفته تعیین میکند تا تصویری سه بعدی و رنگی روی صفحه ارائه دهد.

چنین تصاویری به کاربر کمک می کند جزئیات عمق، ابعاد و نوع شی را مشخص کند.

اسکنرهای تصویربرداری تمامی اندازه گیری ها و داده های دریافت شده را در طی یک اسکن پردازش می کنند و پارامترها را ارائه می دهند. پردازنده هایی با کارایی بالا و نرم افزار پیشرفته با استفاده از داده های موجود، تمرکز بر روی هدف، تحلیل دقیق شرایط محیطی و جستجو با کمک تصویر را تضمین می کنند.

باید بدانید که فلزیاب های  غیر تصویری فقط اطلاعات محدودی در رابطه با اسکن و نتایج اسکن به کاربر ارائه میدهند.

از طرف دیگر، فلزیاب های ساده‌ای وجود دارد که ادعا میکنند فلزیاب تصویری هستند، اما بر اساس اصل مغناطیس سنج ساخته شده اند، و فقط نتایج سطحی ارائه میدهند. تنظیمات محدود و همچنین قابلیت گزارش ویدئویی 3D  و واقعی از چنین فلزیاب هایی کاربر را از نتایج دقیق، آسایش، حفاری دقیق و اطلاعات عمقی محروم میکند.

حتی فلزیاب هایی وجود دارند که داده ها را از پایگاه داده ای ارائه میدهند، بدون اینکه ارجاعی به اندازه گیریهای واقعی داشته باشند، و صرفا برای اهداف فریبنده استفاده میشوند. عضی از شرکتها حتی با تلاش برای ایجاد یک تصور از “کیفیت” در محصولات خود، با ترکیب فلزیاب با برخی از ابزارهای تکنولوژیکی رایج، مانند رایانه، تبلت یا تلفن همراه، به کار خود ادامه می دهند.

این شرکتها از شعارهایی مثل ” قول می دهیم یک تصویر واضح از زیر خاکی را ارائه دهیم” استفاده میکنند، و تمایل دارند که از برخی لوازم جانبی مثل عینک سه بعدی در کنار دستگاه خود استفاده کنند.

این ها کاملا موانع بازاریابی هستند و هدف آنها فریب مشتریان است. چنین ادعاهای فریبنده ای برای خراب شدن نقایص و نقاط ضعف فلزیاب در بازار کافی نخواهد بود. تحقیقات حساس و چند بعدی در خصوص تصویربرداری از رسوبات طلا به ویژه توسط دانشمندان، بیش از یک فناوری را به عنوان بخشی از پروژه “هاپ” که در سال 1999 توسط مرکز مطالعات فضایی اروپا راه اندازی شد، ترکیب کردند. هدف اصلی این تحقیق، توسعه یک دستگاه اسکن معدن مجهز به سنسورهای اضافی برای ارائه توابع تصویربرداری در طول فرایند شناسایی و تعیین است، البته به شکلی مشابه با فلزیاب.

این پروژه در سال 2002 به این نتیجه رسید که تحقیق نتایج کافی نداشته است.

نمونه اولیه این پروژه قادر به شناسایی یک مین ضد تانک 30-40 سانتی متر در محدوده عمق 2-8 سانتیمتر شد، در حالی که پس از عمق 8 تا 10 سانتی متر هیچ تصویری دریافت نشد.

اشیایی که محققان خودشان به خاک سپرده بودند ظاهر شدند اما فقط در شرایط خاص؛ سپس بعد از عمق 2-4 سانتی متر دوباره “مشکوک” شدند. این نشان می دهد که دریافت تصاویر از زیر خاکی، هرچند که ممکن است خام باشند، فراتر از توانایی های تکنولوژی امروز است. متاسفانه، تکنولوژی در دسترس ما را قادر به دستیابی به تصویربرداری از مین های زمینی نمی کند، که این مساله یک تهدید جدی برای زندگی بشر در زمان صلح و جنگ است، و مانعی است برای آزادسازی اسان آنها. با این حال، نمودار تولید شده بر اساس سیگنال های فرستاده شده یا منعکس شده به ما امکان می دهد نمودارها و گزارش هایی سه بعدی در زمان واقعی را برای مقایسه با مقادیر مرجع فلزات و ارائه راهنمایی به کاربر فراهم کنیم. این نشان دهنده پیشرفته ترین تکنولوژی تشخیص روز است.

تصویربرداری با بهره گیری از تکنولوژی ماهواره ای و GPRS، ارائه تصاویر زیر خاک و ارائه نتایج بر روی داده ها نیز در میان روش های بازاریابی شرکت فلزیاب‌ ها، تا امروز، دیده میشوند.

یک تصویر قابل فهم از یک ماهواره بسیار پیشرفته، حداکثر رزولوشن 2 الی 3 متر در سطح زمین را دارد. قریبا غیرممکن است که اشیای کوچکتر را تشخیص دهیم. به طور خلاصه، با استفاده از فناوری تصویربرداری ماهواره ای، اطلاعات و داده های مربوط به آنچه در خاک وجود دارد، امکان پذیر نیست. مخصوصا توانایی تشخیص تغییرات در ترکیب خاک و انکسار سیگنال، برای کارکردن بر پایه یک روش ثابت و پایدار روی زمین ناهموار، برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ترکیبی از یک پردازنده قدرتمند و نرم افزار و ارائه داده ها به کاربر در یک قاب بسیار کوتاه زمانی، از جمله ویژگی های مورد استفاده برای فلزیاب های تصویری هستند.

بنابراین فلزیاب‌های تصویری به وضوح از فلزیابهای ساده و سیستمهای دیگری که ادعای ویژگیهای مشابه را دارند، بهتر هستند.

برای خرید و فروش فلزیاب ، طلایاب و گنج یاب با قیمت مناسب می توانید با شرکت فلزیاب تیوا تماس حاصل فرمایید.

www.tiwa.ir

www.tiwametaldetectors.com

تلفن: 09123930991 و 09126931900

تلفن دفتر فروش: 02144064476ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : booof |

 

 

 

سفیدی مو

 

آیا می دانیدسرعت سفیدشدن مودرسیگاری ها،چهار برابر افراد غیر سیگاری است؟


تجربیات نشان می دهد کمبود فلزاتی همچون منگنز ، روی ، تیتانیوم ، آهن و مس از عوامل اصلی در سفید شدن وشکنندگی موهابه حساب می آیند.طبق نظر متخصصان تغذیه ، افراد که دچار سفیدی مو هستند باید میوه هائی همچون سیب،گلابی،هلو و همۀ میوه هائی که سرشار از فلزات گوناگون خصوصا فلز منگنز هستند و نیز مصرف سبزیجاتی همچون سیر ، پیاز ، موسیر و تره که دارای منگنز هستند را در برنامۀ غذائی خود بگنجانند.

مصرف مواد غذائی حاوی مس و منگنز در جلوگیری از سفیدی مو بسیار مؤثر است.یافته های موجود نشان می دهد در میان داروهای گیاهی ، جوشاندۀ سبوس گندم ، مصرف سنبل الطیب،خوردن روزانه ۱ قاشق مربا خوری از مخلوط پودر سبوس برنج و شکر یا نبات سائیده شده و قرار دادن نان جو در دستور رژیم غذائی نیز در حفظ رنگ مو و کاهش موهای سفید مؤثر است.

 

سفیدی مو

 

مس نیز از جمله عناصری است که می تواند بر پوست و مو تاثیر بگذارد و حتی از سفید شدن مو هم جلوگیری می کند.خوراکی هائی همچون نخودفرنگی ،قارچ ، آجیل ، لوبیا ،عدس ، گوجه فرنگی ، موز ، آلو ، سویا و سیب زمینی از جمله غذاهائی هستند که مقدار قابل توجهی مس را در خود جای داده اند

 

 

 

 

فقط پیری مو را سفید نمی کند

 

 

کمبود ویتامین B12،بیماری تیروئید،سیگار کشیدن(سرعت سفید شدن مو در سیگاری ها،چهار برابر افراد غیر سیگاری است)،کم خونی،رژیم های سخت و طولانی مدت،عوامل ارثی،بیماری ها و افزایش گلبولهای سفید خون نیز باعث سفیدی زود هنگام و بیش از حد موها می شود

 

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : booof |
رپورتاژ
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
خواص روغن خراطین
تومور اربیت ، علائم ، درمان و جراحی آن ها
مدیریت پروژه و کنترل پروژه و اهمیت آن
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
تبلیغ در اینستاگرام | برش لیزر | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول | گنج یاب |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.