صفحه اولتماس با مانقشه سایت

سخنرانی های دکتر انوشه ( روابط دختران و پسران )
آیا شما نیز دکتر انوشه را می شناسید؟ آیا تکه هایی از کلیپ های صوتی و یا تصویری ایشان را در گوشی ها دیده اید؟ این کلیپ ها که حداکثر در قطعه های ۵ دقیقه ای منتشر شده بود مورد استقبال زیادی قرار گرفت و به سرعت آقای انوشه را معروف ساخت!   

این سخنرانی به شما کمک میکند طرف مقابل را به خوبی شناخته و ارتباط بهتری ایجاد کنید 

این مجموعه شامل ۵۰۰ دقیقه نکات ریز یک زندگی هست زندگی که اگر شما با بی تجربگی آغاز کنید با مشکلات زیادی بخورد خواهید کرد
http://zibashop.netforoosh.com/product/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87-%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%29-21.html

ماهی آنجل مونو


توجه : مطالب زیر از سایت های مختلف گرد آوری شده است و صرفا جهت جستجو گر اتوماتیک سایت نمایش داده میشود در صورتی که مطلب غیر اخلاقی یا خلاف قوانین کشور مشاهده نمودید لطفا از طریق این صفحه به ما اطلاع دهید
توجه : مالک این سایت و خود این سایت هیچگونه ارتباطی با مطالب جستجو شده از سایت های مختلف ندارد و هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد تمام مطالب این سایت به صورت خودکار و با استفاده از ربات های جستجوگر مانند گوگل در این سایت درج میشوند
توجه : این سایت در ساماندهی سایت های اینترنتی ثبت شده است و آدرس و مشخصات حاصب آن در آن موجود است
توجه: این سایت یک سایت جستجوگر مطالب است و مطالب به صورت خودکار از وبسایت های فارسی بازنشر میشوند.
توجه: این سایت به صورت اتوماتیک کلمات رکیک و غیر اخلاقی و محصولات غیر مجاز را فیلتر میکند ولی اگر برنامه نتواند آنها را فیلتر کند آنهارا نمایش نمیدهد از این رو از شما پوزش میطلبیم
Icon142 ماهی آنجل مونو (monodactylus argenteus )
آنجل مونو monodactylus argenteus

یکی دیگر از ماهیان خارق العاده ای که در آکواریوم نگهداری می شود آنجل سنگاپوری یاآنجل مونو(Mono Sebae)است.
قبل از هر چیز باید گفته شود که اغلب در ایران اینماهی را با نام آنجل منو می شناسند ولی با توجه به نام آن مونوصحیح تر می باشد.نامعلمی آن نیزmonodactylus sebae می باشد.
این گونه در دسته بندی ماهیان آب نیمهشور و یا شور قرار می گیردولی باسد خاطر نشان کرد که به خاطر زندگی این ماهی دراقیانوس ها و مسافرت در طول رودخانه ها می تواند به راحتی در آب شیرین نیز نگهداریشود.
با تمام این گفته ها ماهی پس از اینکه به اندازه ی دو ونیم سانتی متریرسیدند می توانند به راحتی در آب شیرین نگهداری و حتی تکثیر شوند آنجل مونو هابسیار اجتماعی بوده و باید به صورت دسته های چهار یا پنج تایی نگهداری شوند؛ اگر یکیا دو عدد از آنها را بصورت انفرادی نگهداری کنید بعد از مدت اندکی خواهند مرد. ازقابلیت انطباق بسیار بالایی برخوردارند و می توانند با اکثر شرایط آب سازگار شوندولی به شدت توصیه می شود که در آب سنگین نگهداری شوندزیرا آب سبک برای آنها زیانآور است.pH مناسب برای آنها 7.7-9است .دمای تانک این ماهی باید حدود 22-26 درجهباشد.برای تغذیه آنها می توان از انواع غذا ها استفاده کرد ولی برای ماهی های درحال رشد بهترین غذا آرتمیا می باشد.در غذا دادن به آنها هرگز اصراف نکنید زیرا ممکناست پس از مدتی به بیماری هایی چون بواسیر مبتلا شوند.
تکثیر آنها تقریبا مشکلاست و از آن مشکل تر بزرگ مردن بچه ماهی هاست.حداکثر بزرگی که آنها می توانند داشتهباشند 30 سانتی متر است ولی این اندازه بسیار نادر است و اغلب از 10 سانتی متر***** نمی کنند.
برای آماده کردن شرایط تخمریزی این ماهی اولین کاری که می کنیمافزایش میزان شوری آب است تا حدی که شوری آن به اندازه ی شوری آب دریا باشد.البتهاین کار طی چندین روز و به صورت تدریجی انجام می شود.برا بالا بردن شوری باید ازنمک آکواریوم که در آکواریوم فروشی ها یافت می شود استفاده کرد.ماهی ها را برای مدتچند هفته در این شرایط نگهداری می کنیم.بعد از این مدت هر روز مقداری از آب شورآکواریوم را خالی کرده و آب شیرین را جایگزین آن می کنیم.بدین ترتیب هر روز از شوریآب کاهش می یابد.ماهی ها پس از ند روز احتمالا تخم ریزی خواهند نمود.
علت انجاماین کار:این ماهی قبل از تخمریزی در اقیانوس زندگی می کند که شوری آن نسبتا زیاداست به همین خاطر در مرحله اول به صورت تدریجی به شوری آب اضافه می کنیم تا باشرایط آب اقیانوس یکسان شود.این ماهی در طول رودخانه ها برای تخمریزی مسافرت می کندکه با دور شدن از اقیانوسها از شوری آب کاسته می شود.به همین خاطر از شوری آب درمرحله ی دوم کم می کنیم.بعد از تخمریزی بچه ماهی ها پس از چند روز به طرف اقیانوسحرکت می کنند که دوباره به شوری آب اضافه می شود.
قبل از تخمریزی ماهی ها به صورت دایره ای در امتداد یک دایره به شعاع20 سانتیمتر حرکت می کنند.در ادامه ی این حرکت ماده ها چندین تخم رها می کند که توسط نرها بارور می شوند.تخم ها به قدری کوچک هستند که با پشم به سختی دیده می شوند.هر ماهی می تواند تا حدود 20000 تخم بگذارد.با تمام این اوصاف بزرگ کردن بچه ها بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن است.
برای تغذیه بچه ها حتی بچه آرتمیا ها هم بسیار درشت هستند و باید از پلانکتون های تازه و ریز استفاده کرد.
با تمام این گفته ها ماهی پس از اینکه به اندازه ی دو ونیمسانتی متری رسیدند می توانند به راحتی در آب شیرین نگهداری و حتی تکثیر شوند آنجلمونو ها بسیار اجتماعی بوده و باید به صورت دسته های چهار یا پنج تایی نگهداریشوند؛ اگر یک یا دو عدد از آنها را بصورت انفرادی نگهداری کنید بعد از مدت اندکیخواهند مرد. از قابلیت انطباق بسیار بالایی برخوردارند و می توانند با اکثر شرایطآب سازگار شوند ولی به شدت توصیه می شود که در آب سنگین نگهداری شوندزیرا آب سبکبرای آنها زیان آور است.pH مناسب برای آنها 7.7-9است .دمای تانک این ماهی باید حدود 22-26 درجه باشد.برای تغذیه آنها می توان از انواع غذا ها استفاده کرد ولی برایماهی های در حال رشد بهترین غذا آرتمیا می باشد.در غذا دادن به آنها هرگز اصرافنکنید زیرا ممکن است پس از مدتی به بیماری هایی چون بواسیر مبتلا شوند.
تکثیرآنها تقریبا مسکل است و از آن مشکل تر بزرگ مردن بچه ماهی هاست.حداکثر بزرگی کهآنها می توانند داشته باشند 30 سانتی متر است ولی این اندازه بسیار نادر است و اغلباز 10 سانتی متر ***** نمی کنند.
برای آماده کردن شرایط تخمریزی این ماهی اولینکاری که می کنیم افزایش میزان شوری آب است تا حدی که شوری آن به اندازه ی شوری آبدریا باشد.البته این کار طی چندین روز و به صورت تدریجی انجام می شود.برا بالا بردنشوری باید از نمک آکواریوم که در آکواریوم فروشی ها یافت می شود استفاده کرد.ماهیها را برای مدت چند هفته در این شرایط نگهداری می کنیم.بعد از این مدت هر روزمقداری از آب شور آکواریوم را خالی کرده و آب شیرین را جایگزین آن می کنیم.بدینترتیب هر روز از شوری آب کاهش می یابد.ماهی ها پس از ند روز احتمالا تخم ریزیخواهند نمود.
علت انجام این کار:این ماهی قبل از تخمریزی دراقیانوس زندگی می کند که شوری آن نسبتا زیاد است به همین خاطر در مرحله اول به صورتتدریجی به شوری آب اضافه می کنیم تا با شرایط آب اقیانوس یکسان شود.این ماهی در طولرودخانه ها برای تخمریزی مسافرت می کند که با دور شدن از اقیانوسها از شوری آبکاسته می شود.به همین خاطر از شوری آب در مرحله ی دوم کم می کنیم.بعد از تخمریزیبچه ماهی ها پس از چند روز به طرف اقیانوس حرکت می کنند که دوباره به شوری آب اضافهمی شود.
قبل از تخمریزی ماهی ها به صورت دایره ای در امتداد یک دایره به شعاع 20سانتیمتر حرکت می کنند.در ادامه ی این حرکت ماده ها چندین تخم رها می کند که توسطنرها بارور می شوند.تخم ها به قدری کوچک هستند که با پشم به سختی دیده می شوند.هرماهی می تواند تا حدود 20000 تخم بگذارد.با تمام این اوصاف بزرگ کردن بچه ها بسیارمشکل و تقریبا غیر ممکن است.
برای تغذیه بچه ها حتی بچه آرتمیا ها هم بسیار درشتهستند و باید از پلانکتون های تازه و ریز استفاده کرد.
پرورش: دراسارت بندرت تولید مثل انجام می دهددر آب نیاز به شوری دارند.
تغذیه: - غذاهای گیاهی گوناگونهمه چیزخواروبیشترگیاهان زنده خواهدخورد
شیمی آب : درشرایط آب را شورحفظ کنید- اغلب نوجوانها رامی تواند با شوری آب نگه داشت ولی بزرگترها را بهتر است در دریا نگه داریم.
سازگاری: با همنوعان خود بهتر سازگاری دارد
تنطیم مخزن: باید به حد کافی فضای مخزن برای شنا باز باشد.-برای دکور،گیاهان باهم پلاستیکی به کاربرده شود
اگر به چوب باتلاقی علاقه داشت قرار دهید.
توجهات :
خیلی فعال ،و آشوب زده هستند
بدن نقره ایش دریک شکل مثلثی است،باله هایش نقره ای باانعکاس های زردویک آمادگی سیاه هستند- چشمهایش نسبتابزرگ هستندوبایک پرتوتاریک ازعرض گذشته شده اند- این ماهی میزان خیلی کوچک داردوخیلی روشن بانوررسانی خوب هستند
مونوهاشناگرهای سریع وکاملاماهری هستند
مونوهاسیری ناپذیرهستند
آنهاعمومیترین غذاهای بازرگانی بخوبی جلبکهاوسبزیجات را خواهندخورد.
مخزن مورد علاقه آنها باید از سنگهایی پر باشد
دراسارت تا 10 الس زندگی می کنند اما در آزادی بیشتر

ماهی آنجل مونو (monodactylus argenteus )آنجل مونو monodactylus argenteus یکی دیگر از ماهیان خارق العاده ای که در آکواریوم نگهداری می شود آنجل سنگاپوری یاآنجل مونو(Mono Sebae)است.قبل از هر چیز باید گفته شود که اغلب در ایران اینماهی را با نام آنجل منو می ش ... [ادامه مطلب]
ماهی آنجل و روش تکثیر آنآنجل یکی از اولین و مشهورترین اعضای دنیای جدید خانواده سیلکیده ها است که به امریکا وارد شدند، درحقیقت 2 گونه از آنجلها و جود دارد p. scalare & p altum آنجلها نسبتا تخت بوده و یا ماهیان از پهلو فشرده شده ای هستند که اندازه بدن آنها تقریبا به 3 اینچ می رسد. آنها دا ... [ادامه مطلب]
ماهی صفتلطفا" برای دانلود مستقیم فیلمهای حمید ماهی صفت من را راهنمائی کنید ... [ادامه مطلب]
ماهی اسکارماهی اسکار اسکارها ماهیان بزرگ و بادوامی هستند . اسکارها بین با تجربه ها و هم مبتدیان بطور مساوی موردتوجه قرار دارند . همچنین برای کسانی که آکواریم دار نیستند ، نیز اسکار بعنوان یک ماهی بزرگ ترجیح داده می شود . نام علمی که هم اکنون این ماهی با آن شناخته می شود ASTRONATUS OCELLATUSASTRONAT ... [ادامه مطلب]
سبزی پلو با ماهی به شکل ته چینسبزی پلو با ماهی به شکل ته چینمواد لازم:ماهی قزل آلا دو عددگشنیز و شنبلیله خرد شده 1 پیمانهآب یا سس تمبر هندی یک دوم پیمانهبرنج 5 پیمانهسبزی پلو ... [ادامه مطلب]
ماهی فایترماهی فایترماهی فایتر یا جنگجوی سیامی ، با نام علمی Betta splendens از ماهیان شهره آبزی دانی است . کمتر کسی است که این ماهیان زیبا را در شیشه ها یا تنگهای کوچک ندیده باشد و در دل به زیبایی آنها آفرین نگفته باشد . بی شک هر فرد علاقمند به ماهیان زینتی می داند که دو فرد نر از این گونه را نمی ... [ادامه مطلب]
پفک ماهی از دید کارشناسان شاید شما هم وقتی برای اولین بار اسم [. برای مشاهده لینکها در سایت عضو شوید] [. برای مشاهده لینکها در سایت عضو شوید] و [. برای مشاهده لینکها در سایت عضو شوید] را شنیدید، از تعجب چشم های تان گرد شد و حتی کمی رو [. برای مشاهده لینکها در سایت عضو ... [ادامه مطلب]
ماهی آروانا(arowana)آروانا (AROWANA)آروانا Scleropages spp ماهی بسیار گرانقیمت است. پس هنگام خرید باید به یکسری نکات مهم توجه کنید تا بهترین ماهی را انتخاب نمایید. تعدادی از این موارد عبارتند از :رنگ : بستگی به گونه آن، رنگش باید روشن و درخشنده باشد.شکل بدن : به میزان کافی پهن و طویل باشد و هر باله ... [ادامه مطلب]
مصرف ماهی طول عمر را بیشتر می کند یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شه[. برای مشاهده لینکها در سایت عضو شوید] [. برای مشاهده لینکها در سایت عضو شوید] گفت:«[. برای مشاهده لینکها در سایت عضو شوید] با [. برای مشاهده لینکها در سایت عضو شوید]، جلوگیری از انسداد عروق و کاهش [. برای مشاهده ... [ادامه مطلب]
پرورش ماهی مداربسته● شناسایی قسمتهای مختلف سیستم مداربستهدر سالهای اخیر مصرف ماهی در اکثر کشورها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و تکثیر و پرورش ماهی به عنوان منبع پروتئینی سبب شده است که این کار بصورت یک تجارت مهم در کشورهای پیشرفته تبدیل شود. ماهی نسبت به عوامل محیط آبی که در آن زیست می ... [ادامه مطلب]
© 2014 booof.ir